Kragujevac nagrađen za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti

SC Park / 14. 04. 2017. / 0 komentara

Gradovi Kragujevac, Pirot i Niš su dobitnici nagrade Javnog poziva gradovima, opštinama i gradskim opštinama u Republici Srbiji za dodelu nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji u 2016. godini, ocenila je Konkursna komisija. Komisiju su činili predstavnici Zaštitnika građana, Stalne konferencije gradova i opština, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i udruženja građana koji su članovi Saveta Zaštitnika građana za osobe sa invaliditetom i starije.

Na osnovu pregleda pristiglih prijava i prateće dokumentacije, kao i neposrednim uvidom na terenu, Konkursna komisija je ocenila da je pristupačnost u Republici Srbiji u razvoju, te da stepen pristupačnosti ne zavisi od stepena razvoja grada ili opštine. Na osnovu svega prikazanog od strane gradova i opština tokom ovog Javnog poziva, Zaštitnik građana izražava uverenje da će se razvoj svih oblika pristupačnosti još intenzivnije nastaviti i ubuduće, dok će Zaštitnik građana i dalje promovisati i ukazivati na primere dobre prakse, kako bi na taj način podstakao organe, ustanove i institucije da se uključe u unapređenje svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji.

Postavite Vaš komentar

*Poštovani, komentari se prosleđuju moderatoru. Ukoliko komentar ispunjava sve definisane uslove biće objavljen.

Pošalji komentar

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube